Kayıt Kabul

Kayıt kabulundeki gerekli evraklar

Müracaat Dilekçesi (Yurt Yönetimi tarafından verilecektir)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İkametgah

Adli Sicil Kaydı

Sağlık Raporu

4 adet Vesikalık Resim

Öğrenci BelgesiKadıköy Yıldız Kız Öğrenci Yurdu